Theologie onderzoekt met een open en kritische blik de wereld van godsdienst en geloven. Onze cursus richt zich daarbij vooral de christelijke traditie, omdat die nog altijd onze cultuur bepaalt. Maar er is ook aandacht voor andere godsdiensten zoals Jodendom en Islam.

Voor wie is deze cursus interessant?
Eigenlijk voor iedereen. Zo wel voor mensen van binnen als buiten de kerken.
Onze cultuur zit vol met verwijzingen naar de christelijke traditie. In de beeldende kunst, de literatuur, de film, de popmuziek - overal kom je haar tegen. Je begrijpt dat allemaal veel beter als je wat meer van die traditie weet. Bovendien komen in de christelijke traditie eigenlijk alle belangrijke levensvragen voorbij, zoals: hoe houden wij ons 'dikke ik' in toom, of hoe voorkomen we de escalatie van een conflict en hoe lossen we het op? Het gaat ook altijd over onszelf. En dat is vormend.

Aanpak
De cursus gaat uit van de Protestantse Kerk in Nederland, maar de aanpak is open en oecumenisch. Al vele jaren trekken wij zowel cursisten uit diverse kerken als mensen van buiten de kerk. De sfeer is open. Je kunt in alle vrijheid nader kennis maken met de wereld van religie en geloven. Het vakkenpakket is breed en gevarieerd.
Het hele curriculum duurt drie jaar. Het is zo ingericht dat elk jaar ook los van de andere twee te volgen is. Elk najaar kun je instappen. Om te beginnen voor één jaar. Daarna bepaal je of je ook de twee ander jaren wilt volgen Elk cursusjaar bestaat uit 18 avonden.

In het komende cursusjaar komen de volgende vakken aan de orde:
Oude Testament docent Hinke Post – Knol
Systematische Theologie docent Adri Terlouw
Nieuwe Testament docent Jan Finnema
Kerkgeschiedenis docent Jelle Rollema
Jodendom: voor dit vak zoeken we een nieuwe docent
Contextuele theologie: Hinne Wagenaar
Voor de vakken in de andere twee jaar van het curriculum zie: Vakken, docenten, team.

Tijden en kosten
De cursus duurt één jaar, met de mogelijkheid daarna in te schrijven op een tweejarige vervolgcursus. Een jaargang bestaat uit 18 avonden. Per avond komen twee vakken aan de orde.
Donderdagavond is de vaste cursusavond.
Cursusplaats: de Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden
Het cursusgeld bedraagt €225,00 per jaar

Naast deze cursus bieden we in november/december en januari/februari twee keer zes losse thema – avonden aan voor oud- cursisten en andere belangstellenden.Meedoen aan een thema –avond kost €9,50.

Aanvullende gegevens